در آغوش آسمان رازیست...

نِگآه ...

چند روزی چند ماهی چند سالی شاید

سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱ ب.ظ

اصلا بروم گم بشوم , ابر بشوم , غیب بشوم .