در آغوش آسمان رازیست...

از خوبای هفته

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۱۲ ق.ظ

صبح پنج شنبه ، انگشت میزنم ته-ه زندگی، بلکه آدم هارا بالا بیاورم توی این بازار داغ-ه  بگو و نشنو و برو ها ...