در آغوش آسمان رازیست...

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

http://illust.ir/   + بشنوید (  )  + بودن را با رسم شکل توضیح دهید. (24 نمره) .حس ِ خوب ِ بودن , حس ِ خوب ِ تنها نبودن.این که باشی و باشم و باشد. این که باران بیاید تمام شهر خاکستری و خیس باشد . اینکه بوی اسفند بیاید و دیگر بهمنی نباشد. این که کل روز را بدوی در پی تهیه ی لیست خرید وسایل پروژه و خرید لباس عید و غیر عید باشی (وقتی که میبینی جنس های مغازه رسیده) و کلی ذوق میکنی که با چمدان سنگین برمیگردی و دوباره از پله های تخت میروی بالا و کز میکنی کنج تاریکی ِ تخت و خرید هایت را میبینی و هدیه ای که دو روز پیش برای خودت خریدی ! و به این فکر کنی که با خانه کتاب بامداد قرار دادی چند ساله ببندی که هر ماه برای خودت کتاب هدیه بخری و هی ذوق کنی و دیگر به این فکر نکنی که نیست , نیستم , نیستی ... +عنوان : حسین منزوی
  • نگین ...