در آغوش آسمان رازیست...

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

مگر چقدر ِ دیگر بی من میتوانی طاقت بیاوری؟

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹ ب.ظ
همچنان خواهم خواند همچنان خواهم راند.. دور خواهم شد ازین خاک غریب...     فوتوبای می! چالوس-هچیرود-شهویور93   خسته نشدی انقدر نبودی؟خسته نشدی از این که دیگر برایت با  روان نویس آبی نامه ننوشتم و ندادم پست چی با یک رز نباتی بیاورد؟؟؟خسته نشدی ازین ک انقدر با عکس ها حرف زدم؟با واژه ها!خسته نشدی ازین ک دیگر نمیتوانم جمله هارا در سطر های طولانی!! ب هم وصل بکنم؟نگرانم نیستی ک دیگر قهوه با شیر نمیخورم؟روی ایوان نمیشینم، تاب را نگاه نمیکنم ، آواز نمیخوانم ، پایم را توی اب سرد جوب فرو نمیکنمو بوی نارنج نمیدهم؟؟؟
  • نگین ...

[عنوان ندارد]

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷ ب.ظ
سبحانک یا مغیث ُ تعالیت َ یا غیاث ، اجرنا من النار یا مجیر .... اجرنا من النار یا مجیر .... اجرنا من النار یا مجیر ....     حوضچه ی بازارچه بعد از عوارضی قم-شهریور 93
  • نگین ...