در آغوش آسمان رازیست...

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

let it go

پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۳، ۰۸:۵۷ ب.ظجرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید!


کتاب ژان کریستف

رومن رولان

  • نگین ...